11.08.2022
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZTA TRAPEZ Sp. z o.o.
ul. Dyżewskiego 20,
00-707 Warszawa

Biuro Handlowe w Warszawie
Instalatorów 7 pok. 10
02-237 Warszawa
Tel. 0 22 886 48 85, 0 22 212 80 49
Fax. 0 22 720 45 60
2002 Copyright (c) ZTA Trapez Sp. z o.o. ul. Dyżewskiego 20, 00-707 Warszawa
tel. (48 22) 886 48 85, fax. (48 22) 720 45 60, 716 28 40, trapez@trapez.com.pl